Är IPTV lagligt?

En del kritik har framkommit när det gäller IPTV tekniken, där det sägs att ju mer TV använder det nuvarande internet, desto större är risken för upphovsrättsbrott, vulgärt piratkopiering via Dreamfilms.se.

För att försöka komma runt detta finns det två typer av överföringssystem i bästa IPTV. Den första är CAS (Conditional Access System), här är systemet ansvarigt för beslutet om att lämna in en överföring till konsumenten.

Den andra är DRM (Digital rights Management) där en uppsättning olika tekniker tillåter eller tillåter inte användning av digitala ljud -, video-eller bildprodukter som du hittar på Smart-tv.se.